in English

JAPA — Musiikkiarkisto

Kestävää musiikkia 25 vuotta
Kimmo Pohjonen© Jouni Eerola

Musiikkiarkisto JAPA kerää, säilyttää ja tarjoaa suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyvää tietoa ja aineistoa, johon tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat vapaasti tutustua arkiston tiloissa. Aineistoa on 523 hyllymetriä. Sen runkona ovat musiikkialan toimijoilta ja musiikinharrastajilta saadut lahjoitukset kuten äänilevyt, ääninauhat, videot, valokuvat, haastattelut, nuotit, käsikirjoitukset, musiikkilehdet, musiikkikirjat, sopimukset ja kirjeet.

Kokoelma kattaa merkittävän osan suomalaista musiikki- ja kulttuuriperintöä. Joukossa on paljon julkaisematonta aineistoa. Esimerkiksi JAPAn säilyttämät julkaisemattomat äänitteet, yhteensä 5800 tuntia, ovat ainutlaatuista materiaalia.

JAPA on tieteellinen äänitearkisto, jonka aineistoja käytetään tutkimuksessa ja opetuksessa. JAPA tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja ja myös itse julkaisee populaarimusiikin historiaan liittyviä tutkimuksia sekä muuta aineistoa kuten äänilevyjä. Vuosina 2014–2018 JAPAssa on käynnissä tutkimushanke Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi, vastuullisena johtajanaan akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä.

JAPA on äänitedigitoinnin asiantuntija. Se hallinnoi Digiwiki-verkkopalvelua ja toimii äänitearkistojen verkkohankkeen Äänistön vetäjänä.

JAPA on tehnyt suomalaisen jazzin historiaa käsittelevän näyttelyn, joka on vuodesta 1999 alkaen ollut esillä ympäri Suomea. JAPA myös järjestää konsertteja ja hallinnoi Erik Lindströmin rahastoa.

Olli Hämeen kvintettiJAPA

Arkistolla on kaksi vakituista työntekijää. Sen toiminta on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella, muilla ulkopuolisilla avustuksilla, kannatusyhdistyksen jäsenmaksuilla ja omien julkaisujen myynnillä. Vuonna 1990 perustettu JAPA on yhdistysmuotoinen ja yleishyödyllinen yksityisarkisto, joka ei tavoittele kaupallista voittoa.