in English

Digitoimiston tausta

Digitoimisto on suljettu. Digitointikysymyksissä voi edelleen ottaa yhteyttä Musiikkiarkiston toimistoon.

Digitoimiston perustamisen taustalla on huoli kulttuuriperintöaineistojen säilymisestä. Ääniteaineistoja uhkaavat monet vaarat: äänitteet rappeutuvat, varmuuskopiot unohtuvat, puutteelliset oheistiedot eivät koskaan täydenny, toistolaitteet katoavat markkinoilta...

Digitointitietoa tarjoava Digiwiki-yhteisö järjesti talvella 2009–2010 kuusi koulutustapahtumaa. Äänite- ja videopajojen keskusteluissa suurimmiksi ongelmiksi koettiin vanhojen toistolaitteiden saatavuus ja varmistusmenetelmien hintavuus. Esille nousi ajatus muistiorganisaatioille tarjottavasta laite- ja tallennepalvelusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kokeiluhankkeen tarkoituksena oli vuonna 2010–2011 auttaa etenkin pieniä ja keskikokoisia arkistoja, museoita ja kirjastoja. Harkinnanvaraisesti myös muut yhteisöt ja yksityishenkilöt saivat käyttää Digitoimistoa. Palvelu pyrki osaltaan haltuunottamaan Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon liittyvää pitkäaikaissäilytyksen välivaihetta: keskitettyyn PAS-järjestelmään siirrytään aikaisintaan 2016, mutta jo sitä ennen muistiorganisaatioiden tulisi saada varmistetusti "bitit talteen".

Toiminta vuonna 2012

Vuonna 2012 Suomen Kulttuurirahasto myönsi Digitoimiston ylläpitoon hanketukea. Mahdollisuuksien mukaan palvelua laajennetaan videodigitointiin.

Toimiston palvelut ovat asiakkaille ilmaisia syyskuun 2012 loppuun asti.